Tuesday, July 2, 2013

Some Names of Ganesh

OM SHRI GANESHAY NAMAH
Ganesh is 'Mangalkari' and bestows happiness and auspiciousness in our every effort and endeavor He has over a thousand names. Some of his more famous names are: Gajanan, Vinayaka, Kapil, Ekadanta, Lambodar, Sumukha, Gaj Karnak, Ganadhyaksha, Vikata, Bhalchandra, Ekakshara, Dhundhi Ganapati, Haridra Ganapati etc.

 Let us pray to Lord Ganesh today so that our every karma is successful.A beautiful video piece in the soulful voice of Shankar Mahadevan - courtesy You Tube


Gananayaka Ganadaivataya Ganadaksha Yadhimahi Guna shariraya Guna Manditaya Guneshanay Dhimahi Gunaditaya Gunadhishaya Guna pravishtaya Dhimahai Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanahaya yadhi mahi Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi {Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanahaya yadhi mahi Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi}

Gaanachaturaya ganaapranaya gaanantaratmane gaanot sukhay Gaanamattaya gannott sukha mana se Guru pujitaya, Guru daivataya, Guru kulasthaine Guru Vikramaya, Guiyya pravaraya Gurave guna gura ve Gurudaitya kalakchetre, Guru dharma sada rakdhyaya Guru putra paritratre Guru pakhand khand khaya Geet saraya, Geet tatvaya Geet kotraya dhimahi Gudha gulfaya, Gandha Mattaya Gojaya pradaya dhimahi Gunaditaya Gunadhishaya Guna pravishtaya Dhimahai Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanahaya yadhi mahi Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi {Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanahaya yadhi mahi Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi}

{Gandharva rajaya gandhaya Gandharva gana shravan pranaime Gaadha anuragaya granthaya geetaya grantatarth tanmaiye gurileee.Gunavateee.. ganapatayeee..} Granta geetaya granta geyaya grantanta ratamane Geeta leenay geetaa shrayaya Geetavadya vadya padave, dheya charitaya gaya gavaraya Gandharvapri krupe gayakadhina vighra haya Gangajala pranayavate Gauri stanamadhaya Gauri hridaya nandanaya

Gaur bhanu sukhaya Gauri ganeshwaraya Gauri Pranyaya Gauri pravanaya Gaur bhavaya dhimahi Ohasa hastraya gowardanaya gopa gopaya dhimahi Gunaditaya Gunadhishaya Guna pravishtaya Dhimahai Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanahaya yadhi mahi Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi {Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanahaya yadhi mahi Gajeshanaya Bhalchandraya shree ganeshaya dhimahi}

No comments:

Post a Comment